Kurs z zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Projekt

W dniu 20.09.2014 r.  rozpoczęliśmy kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestnicy od pierwszych zajęć zapoznawali się z wyposażeniem zestawu PSP R1, łyknęli ogrom teorii oraz ćwiczenie takich jak:

– resuscytacja krążeniowa-oddechowa z urządzeniem AED,

– Przyrządowe i bez przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych,

– zakładanie rurek krtaniowych, masek krtaniowych, rurek ustno-gardłowych

– prowadzenie tlenoterapii biernej i czynnej,

– działanie workiem samorozprężalym

kwalifkowana pierwsza pomoc

zakładanie rurki u-g kwalifikowana pierwsza pomoc

KPP

kwalifikowana pierwsza pomoc

KPP

maska krtaniowa – KPP

KPP

zakładanie maski krtaniowej KPP

KPP

Prowadzenie wentylacji za pomocą worka samorozprężalnego

KPP

Tlenoterapia czynna

KPP

ćwiczenia kwalifikowana pierwsza pomoc

 

KPP

BLS z AED KPP

 

kwalifikowana pierwsza pomoc

zakładanie rurki ustno-gardłowej

kpp

zakładanie U-G

 

 

kwalifikowana pierwsza pomoc

Maska krtaniowa

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.

MaxLife - fundacja