SZKOLENIA PRZYPOMINAJĄCE W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

Szkolenie ma na celu odświeżenie wiadomości i umiejętności z zakresu kursu KPP oraz przygotowuje do zdania egzaminu.
Program kursu przypominającego KPP w większości pokrywa się z programem pełnego szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
W kursie przypominającym KPP mogą wziąć udział ratownicy, którzy zdali w dowolnym terminie egzamin z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych. W przypadku uaktualnienia uprawnień zajęcia prowadzone są wyłącznie w formie ćwiczeń i symulacji, które kończą się egzaminem.

Najbliższa recertyfikacja:

– Ostróda 6 lutego 2022 r.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.

MaxLife - fundacja