Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy:

OFERTA

Ofertę naszą kierujemy do pracowników przedsiębiorstw, pracowników oświaty, uczniów, przedszkoli, Instytucji Państwowych, urzędów, samorządów, organizacji pożytku publicznego i innych instytucji, rodziców, uczestników kursów nauki jazdy oraz pozostałych osób zainteresowanych, które nie posiadają wykształcenia medycznego a pragną posiąść tę wiedzę.

Nasza kadra to wykwalifikowani ratownicy medyczni i pielęgniarki. Wykładowcy posiadają doświadczenie w pracy zawodowej w zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym jak i na oddziale intensywnej opieki medycznej, co pozwala na wzbogacenie przedstawianych treści przykładami, wynikającymi z codziennej pracy zawodowej.

Celem naszych szkoleń jest przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Pragniemy nauczyć uczestników szkoleń poprawnego zachowania się i postępowania. Forma przekazywania wiedzy i zajęć praktycznych dostosowujemy do wymagań danej grupy.

Podczas szkoleń wykorzystujemy:

– prezentacje multimedialne,
– filmy szkoleniowe,
– manekiny do nauki resuscytacji krążeniowo– oddechowej,
– elementy pozoracji ran, opatrunki, itp.
– apteczki pierwszej pomocy
PROGRAM KURSU:

Wykłady:

– motywacja do udzielania pomocy,
– Bezpieczeństwo własne oraz bezpieczeństwo poszkodowanego,
– Zabezpieczenie miejsca wypadku,
– Skuteczne wzywanie pomocy,
– Kontrola podstawowych funkcji życiowych,
– Utrata przytomności, omdlenie, zaburzenia świadomości,
– Resuscytacja krążeniowo- oddechowa (BLS) dorosłych, dzieci i niemowląt,
– Niedrożność górnych dróg oddechowych (ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia),
– Resuscytacja krążeniowo- oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego – AED
– Rany, krwotoki, złamania, zwichnięcia, skręcenia, oparzenia,
– Porażenia prądem elektrycznym,
– Zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, detergentami, lekami i narkotykami,
– Nagłe zachorowania: zawał mięśnia sercowego, astma, padaczka, cukrzyca, udar, omdlenie,
– Skład i sposoby wykorzystania apteczek domowych i osobistych,
– Ukąszenia, użądlenia i pogryzienia.

Ćwiczenia:

– Pozycja boczna ustalona,
– Resuscytacja krążeniowo-oddechowa BLS z AED ( dziecko, dorosły)
– Bezpieczne sposoby obracania na plecy,
– Wykonywanie opatrunków,
– Tamowanie krwotoków,
– Unieruchamianie złamań i stawów

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat wraz z wpisem do naszej bazy szkoleniowej.