Zapraszamy na szkolenia!!!

2 Grudzień 2017
Kategoria
Informacja

Zapraszamy na szkolenia w zakresie:
– kwalifikowanej pierwszej pomocy
– odnowienia uprawnień w zakresie KPP- recertyfikacji
– pierwszej pomocy
– CQB
– metody udrażniania dróg oddechowych dla ratowników medycznych
…….

Naszym atutem jest fantastyczny zespół instruktorów. Wszyscy nasi instruktorzy są ratownikami medycznymi oraz pielęgniarkami/rzami, pracującymi w zespołach ratownictwa medycznego i na oddziałach szpitalnych. To głównie strażacy, łączący służbę w PSP z pracą w pogotowiu ratunkowym ale również Policji oraz Wojsku Polskim. To ludzie, którzy na co dzień są współorganizatorami ćwiczeń, manewrów i zawodów ratowniczych na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzięki temu zajęcia są wzbogacone przykładami, wynikającymi z codziennej pracy zawodowej.

W trakcie szkolenia duży nacisk kładziemy na umiejętności praktyczne uczestników, wykorzystując różnego rodzaju ćwiczenia sytuacyjne, doskonaląc techniki zapamiętywania, kontrolując na bieżąco przekazywaną wiedzę. Wszystkie nasze szkolenia, jak również pokazy ratownictwa, realizowane są w oparciu o najnowsze wytyczne i standardy.
Posiadamy specjalistyczne fantomy niemowląt, dzieci, dorosłych. Udostępniamy Państwu do ćwiczeń fantomy z możliwością analizy podjętych działań na komputerze, w celu bezpośredniego sprawdzenia poprawności wykonywanych czynności, zestawy PSP R1 zgodne z „Zasadami organizacji ratownictwa medycznego w KSRG” z 2013 r.

NASI PARTNERZY
1. Lasy Państwowej.
2. Zakładowe Straże Pożarne.
3. Komenda wojewódzka Policji w Bydgoszczy.
4. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
5. Polskie Towarzystwo Ratunkowe Bydgoszcz.
6. Ochotnicze Staże Pożarne.
7. Państwowa Straż Pożarna.
8. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
9. Centrum Szkolenia Logistyki w Grupie.
……

Comments are closed.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.