Pierwsza pomoc w Toruniu w Nadleśnictwie.

10 Październik 2018
Kategoria
Informacja

W Toruniu przy ul. Mickiewicza 9 doszło do zadławienia osoby dorosłej. Ciało obce spowodowało częściową niedrożność dróg oddechowych. W pierwszej kolejności świadkowie zdarzenie przystąpili do udzielenia pierwszej pomocy polegającej na namawianiu osoby poszkodowanej do kaszlu. Rezultat bezskuteczny.
Kaszel to odruch obronny organizmu, którego celem jest wyrzucenie z dróg oddechowych ciała obcego.
Kolejne działania polegały na wykonaniu 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową oraz podłożeniu jednej dłoni zaciśniętej w pięść pod mostkiem poszkodowanego, pochylonego do przodu i wykonanie 5 uciśnięć nadbrzusza.
Osoba poszkodowana straciła przytomność. Świadkowie zdarzenia szybko przystąpili do resuscytacji, gdzie w trakcie działań podłączyli defibrylator znajdujący się przy budynku Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Toruniu. Po podłączeniu urządzenia, wykonaniu analizy oraz wyładowaniu – defibrylacji, świadkowie przystąpili do dalszych czynności resuscytacyjnych – czyli 30 uciśnięć i 2 wdechów. I tak przez 2 min gdzie odliczało czas 2 minut do olejnej analizy, gdzie po olejnej defibrylacji poszkodowana osoba zaczęła samodzielnie oddychać…
W taki oto właśnie sposób m.in. przeprowadziliśmy szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
Dziękujemy za zaufanie.

Comments are closed.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.