Kurs KPP w ostródzie.

5 Styczeń 2020
Kategoria
Informacja

Zakończyliśmy z uczestnikami kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W szkoleniu brali udział ratownicy współpracujące z systemem PRM czyli członkowie OSP powiatu ostródzkiego oraz Grupa Ratownictwa PCK Ostróda.
Uczestnicy w trakcie kursu zapoznali się z taką tematyką jak:
1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne.
2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.
5. Poszkodowany nieprzytomny.
6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
8. Wstrząs.
9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru.
12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.
Dziękujemy uczestnikom za udziału w zajęciach. Gratulujemy uzyskania tytułu „Ratownika”.

Comments are closed.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.